Widget wyszukiwania "Rulla-Search"

Możesz wbudować okno wyszukiwania Rulla-search na swoim portalu lub blogu, pozwoli to użytkownikom na wyszukiwanie pracy bezpośrednio z twojego portalu, nie opuszczając go. Aby rozpocząć, wystarczy wybrać odpowiedni dizajn, a dalej skopiować i wkleić kod HTML na swój portal.
Ustawienia okna wyszukiwania
+ Pokaż ustawienia dodatkowe
Przykład
Kod okna wyszukiwania