Praca Urolog Polska: 3 ofert pracy

Bielsko-Biała
Oferujemy miejsce pracy, w którym odnajdziesz:  Jakość Naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe ...
Warszawa
Oferujemy miejsce pracy, w którym odnajdziesz:  Jakość Naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe ...
Medicover
Wrocław
Oferujemy miejsce pracy, w którym odnajdziesz:  Jakość Naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o ...
Utworzyliśmy listę ofert pracy według kategorii "Opieka Zdrowotna / Farmacja", które mogą pasować do Twoich wymagań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Włodawa, lubelskie, Polska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we WłodawiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyul. Suchawska 5, 22-200 WłodawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów, sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,pobierania próbek do badań i do celów diagnostycznych,kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego, sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli,sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności, Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz praca poza jej siedzibą. Praca przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne.Miejsce pracy mieści się na parterze budynku - wejście po jednym stopniu bez podjazdu. Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnejdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:prawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia prawa jazdy kat. BOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2018-05-30Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Departament Służby Cywilnej
lubelskie, Polska
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Bezpieczeństwo żywności Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz praca poza jej siedzibą. Praca przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne.Miejsce pracy mieści się na parterze budynku - wejście po jednym stopniu bez podjazdu. Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów, sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,pobierania próbek do badań i do celów diagnostycznych,kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego, sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli,sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności, Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej pozostałe wymagania niezbędne: prawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia prawa jazdy kat. BOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-30 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa
Warszawa, mazowieckie
Oferujemy:pracę w systemie 12 godzinnym (pon-pt: 7:00-19:00; 8:00-20:00; 8:30-20:30; soboty 8:00-14:30; niedziela i święta - Wolne), średnio pracujemy 15 dni w miesiącu.zatrudnienie w oparciu o umowę o pracępakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny; dostęp do platformy benefitowej i zakupowej Medicover Benefits (m.in. dofinansowanie biletów do kina i teatru, karty sportowej, zniżki na różne produkty i usługi, krótkoterminowy wynajem samochodów), grupowe ubezpieczenie NNW, możliwość zakupu i uczestnictwa w programie dobrowolnego ubezpieczenia na życie oraz zniżki na usługi oferowane przez spółki Medicoverinwestycję w Twój rozwój: finansowane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne (kursy specjalizacyjne)ścieżkę rozwoju zawodowego i wsparcie przełożonegonowoczesne stanowisko pracy wyposażone w wysokiej jakości sprzęt medycznyprzyjazną atmosferę i wzajemną pomocDo zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:praca w punkcie pobrań i gabinecie zabiegowymwspółpraca z lekarzamiwsparcie Pacjentów w wyborze rozwiązań odpowiadających ich potrzebom (np. telemedycyna, Mex, Poradnia Układu Ruchu i innych)przygotowywanie Pacjenta do badań lekarskich oraz nadzór nad dokumentacją medyczną Pacjentaprzygotowywanie gabinetów do pracyJeśli:posiadasz wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo oraz aktualne prawo wykonywania zawoduposiadasz kurs szczepień ochronnych;chcesz pracować w firmie o międzynarodowych standardachjesteś osobą nastawioną na rozwój i podnoszenie kwalifikacjidobrze czujesz się pracując w zespolepreferujesz 12 godzinny (dzienny) system pracy
Adecco Poland Sp. z o.o.
mazowieckie, Warszawa
Zakres zadań:Weryfikacja i naprawa elektronicznych elementów maszyn i innych urządzeń (maszyny do szycia)Wsparcie zespołu sprzedaży poprzez udzielanie informacji technicznychKontrola zapasów elementów technicznychWeryfikowanie roszczeń gwarancyjnych klientów firmyPrzygotowanie maszyn i komponentów do wysyłki oraz współpraca z działem logistyki Jesteśmy na TAK, jeżeli:Posiadasz dobrą znajomość języka angielskiego (min. B2)Posiadasz min. 2 letnie doświadczenie w pracy Elektronika/Mechanika itp.Znasz pakiet MS Office w stopniu podstawowymJesteś dokładny i rzetelnyOferujemy:Stabilną i długofalową współpracę - nasz Klient poszukuje pracownika do stałej współpracyPracę w przyjaznym środowiskuUmowę o pracę podpisywaną bezpośrednio z naszym KlientemWspółpracę na pełen etat od poniedziałku do piątkuAtrakcyjne wynagrodzenie i system dodatki pozapłacowe: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie oraz kafeteryjny system benefitów (np. bilety do kina, teatru)Oferta dotyczy pracy stałej.
2100.00
SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gliwice
Zakres obowiązków:Wykształcenie średnie, doświadczenie: milewidziane; obsługa komputera, prace biurowe, mycie, dezynfekcja,pakowanie, sterylizacja narzędzi chirurgicznych i sprzętumedycznego; praca w ruchu ciągłym; miejsce pracy: Gliwice;
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Lubiąż, Wołowski
Zakres obowiązków:Wg. stanowiska. Wynagrodzenie 2100,00 zł (brutto) + dodatki ustawowe.Umiejętności:Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
Fair Recruitment
Kraków, Polska
Opis pracodawcy Naszym Klientem jest światowym liderem w regeneracji elektroniki samochodowej. Firma posiada oddziały w 11 krajach na 3 kontynentach. Zakres obowiązków Wykrywanie i usuwanie usterek w układach elektronicznych Dostosowanie się do procedur firmy podczas regeneracji różnych części samochodowych (liczników, sterowników, pomp wspomagania itp.) Opracowywanie nowych procedur naprawczych Zapewnianie wsparcia technicznego klientom oraz generalna pomoc w warsztacie Wymagania Mile widziane wykształcenie wyższe (elektronika, mechatronika lub pokrewne) Minimum 6 miesięcy doświadczania w pracy nad układami elektronicznymi Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (np. oscyloskop) Doświadczenie w wykrywaniu usterek na układach elektronicznych mile widziane Umiejętność lutowania Ogólna wiedza z zakresu elektroniki Dobra znajomość języka angielskiego(minimum B1) Pasja do samochodów Pracodawca oferuje Pracę w firmie oferującej duże możliwości rozwoju zawodowego Pracę w przyjaznej atmosferze Atrakcyjny system bonusów i comiesięcznych premii Wynagrodzenie podstawowe na poziomie 60 000 PLN – 70 000 PLN brutto rocznie Atrakcyjny system szkoleń wliczając w to szkolenia zagraniczne Praca rozpoczyna się 6-8 tygodniowym szkoleniem w siedzibie głównej firmy w Wielkiej Brytanii, którego koszty w całości pokrywa pracodawca Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim na adres:jakub.pawlaszek@fr.net.pl Prosimy o dodanie poniższej klauzuli w treści CV:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Oświadczam również, że podałam/łem moje Dane Osobowe dobrowolnie.
Klinika Miracki
WARSZAWA
Klinika Miracki to silna marka na rynku medycyny estetycznej. Wyróżniamy się doskonałym zespołem specjalistów, korzystaniem z najnowszych technologii i oraz całościowym podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia Pacjentów. Naszą największą siłą są ludzie. W związku z rozwojem naszej firmy chcemy powiększyć zespół profesjonalistów – entuzjastów, którzy podzielają nasze wartości. Poszukujemy absolwentów szkół wyższych rozpoczynających karierę zawodową. Szkolimy, wspieramy, motywujemy, wsłuchujemy się w opinie i cieszymy się wspólnie każdym sukcesem. Jeżeli ważne są dla Ciebie najwyższe standardy pracy i życzliwa atmosfera, dołącz do nas. Obecnie, poszukujemy kandydatów na stanowiska: MŁODSZA PIELĘGNIARKA Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało: – opieka nad Pacjentem, – asystowanie podczas zabiegów lekarskich, – przygotowanie Pacjenta do badania lekarskiego, – prowadzenie dokumentacji medycznej. Oferujemy: – pracę w nowatorskiej i dynamicznie rozwijającej się firmie, – pakiet szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzonych imiennym certyfikatem z zakresu produktów, urządzeń oraz opieki nad Pacjentem, – dostęp do najnowocześniejszych technologii, produktów i urządzeń medycyny estetycznej, – możliwość zdobycia doświadczenia w medycynie estetycznej, – atrakcyjne wynagrodzenie, – pracę w pełnym wymiarze godzin, – umowę o pracę od 1. dnia pracy, – atrakcyjny grafik pracy z przewagą sześciogodzinnych zmian. Oczekujemy: – wykształcenia kierunkowego – ukończone studia wyższe lub licencjackie, – bardzo dobrej organizacji pracy, – sumienności i zaangażowania w wykonywane obowiązki, – komunikatywności i bardzo dobrej umiejętności pracy w zespole, – gotowości do nauki z zakresu technik zabiegowych, – empatii i opiekuńczego podejścia do Pacjenta, – umiejętności doradzania Pacjentowi. Jeżeli uważasz, że spełniasz nasze wymagania i to stanowisko jest stworzone dla Ciebie – wyślij swoją aplikację. Jeśli przekonasz nas swoją energią i zapałem – z radością zaprosimy Cię do współtworzenia naszego zespołu. Prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV ze zdjęciem) wpisując w temacie wiadomości: „GRATKA/MP” Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klinika Miracki s.c. Krzysztof Miracki, Karina Dudek Miracka, Al. Wilanowska 67, 02-765 Warszawa. Zostałem(am) poinformowany(a), że podanie przeze mnie danych osobowych, innych niż określone w ART. 221 KODEKSU PRACY jest dobrowolne. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych w określonym zakresie, wyrażoną uprzednio zgodę, mogę w dowolnej chwili odwołać. ”.