Praca Pomocnik Hydraulika Polska: 5 ofert pracy

LIMNUSWORK Sp. z o.o.
Kraków, Warszawa, Wrocław, Kielce, Lublin, Białyst ...
#startPracaLayout img {max-width: 570px; height: auto; } LIMNUSWORK Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się ...
Ambud
Szczecin, Śródmieście, Zachodniopomorskie
Dobrego hydraulika na stale albo na dorywczo jako po godzinach. Wymagane doswiadczenie ww stali co najmniej do 1i 3/4' , miedzi na zimno, pex, Pp. Montaz ...
2600,00
Polska
Dane dotyczące wymagańOpis wymagań: wykształcenie zasadnicze zawodowe, czytanie dokumentacji i rysunków technicznych, mile widziane prawo jazdy ...
łódzkie
hydraulika, pomocnika
dolnośląskie
Spawacza gazowego, hydraulika. Tel. 606-27... pokaż numer .
Utworzyliśmy listę ofert pracy według kategorii "Nieruchomości / Budownictwo", które mogą pasować do Twoich wymagań
Departament Służby Cywilnej
lubelskie, Polska
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Sekcja Postepowań Administracyjnych II, Wydział Postępowań II, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej celem wydania rozstrzygnięcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawach dotyczących kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz zapewnienia przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, wniosków o ukaranie, zawiadomień i innych pism procesowych - w tym środków zaskarżenia od orzeczeń sądów powszechnych - w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych i wykroczeniowych, celem zapewnienia realizacji kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz przestrzegania terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia; Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione w związku z prowadzeniem kontroli uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie stacjonarnym celem rzetelnego ustalenia osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego; Znajomość ustawy o transporcie drogowym;• Znajomość ustawy kodeks wykroczeń;Znajomość ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;Znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym;Umiejętność obsługi komputera i Pakietu Microsoft Office;Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;Komunikatywność, podejmowanie decyzji, współpraca w zespole, zarządzanie stresem, organizacja pracy własnej, sumienność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego;Znajomość ustawy Kodeks postępowania karnego;Umiejętność stosowania prawa w praktyce. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumentv-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,• weryfikacja wiedzy,• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) jest: Główny Inspektor Transportu Drogowego. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Biuro Dyrektora Generalnego Al. Jerozolimskie 94 00-807 WarszawaZ dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.146.2018.308
Adecco Poland Sp. z o.o.
śląskie, Gliwice
Zadania: obsługa maszyn na liniach produkcyjnychdbanie o jakość wytwarzanych produktówuzupełnianie raportów produkcyjnychdbanie o porządek na stanowisku pracy Wymagania: dyspozycyjność do pracy na 3 zmianymotywacja do podjęcia zatrudnieniazdolności manualneszybkość uczenia się i zdolności manualneOferujemy:umowę o pracę tymczasowądofinansowanie do posiłków: za każdy przepracowany dzień 5 PLNpremie wypłacane co miesiąc (frekwencyjna, jakościowo-wydajnościowa)prywatną opiekę medycznądodatkowo premia świąteczna wypłacana pod koniec rokuZainteresowane osoby proszę o kontakt: 723 190 133 , 695 060 093Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Adecco Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pl. Europejski 2. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia satysfakcjonującej oferty współpracy, w tym będą udostępniane potencjalnym pracodawcom (klientom Adecco) oraz będą przetwarzane w celach kontaktowych. Ponieważ podmioty z Grupy Adecco posiadają zróżnicowaną ofertę stanowisk, podane dane osobowe będą udostępniane do spółek z Grupy Adecco tj. Adecco Consulting sp. z o.o.; Adecco Staffing sp. z o.o.; Modis Polska sp. z o.o. - wszystkie z siedzibami w Warszawie pl. Europejski 2 - wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Powyższe dotyczy również innych danych przekazanych do Adecco Poland sp. z o.o. drogą elektroniczną, listowną, bądź osobiście podczas umówionych spotkań. Inne operacje na podanych danych osobowych mogą być wykonywane tylko w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - dotyczy to w szczególności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty z Grupy Adecco wymienione powyżej oraz Adecco Group AG, z siedzibą Sgereistrasse 10, 8152 Glattbrugg, Szwajcaria. Informujemy o prawie do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. A także o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przysługującym w każdym czasie. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w Adecco prosimy o kontakt pod adresem email: privacy.polandmałpaadecco.com.
3000.00 - 3000.00
"ENKO" SPÓŁKA AKCYJNA
Gliwice
Zakres obowiązków:Wykształcenie: brak wymagań; znajomość rysunkutechnicznego; uprawnienia TIG; zakres obowiązków: spawaniekonstrukcji ze stali nierdzewnej; praca przy produkcji urządzeńfirmy ENKO SA; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice +terenkrajuInne wymagania:Spawanie TIGCzytanie rysunku technicznego
KAZIMIERZ WASILEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE DIGGER
Gliniany, Wołowski
Zakres obowiązków:Pomoc przy układaniu linii teletechnicznych. Miejsce wykonywania pracy Polska. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie oraz dojazd. Więcej informacji pod numerem 514 961 277.Umiejętności:Mile widziane prawo jazdy kat. B.
2600,00
DELUX Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi DelugaKrzysztof - spółka jawna
Bartoszyce
Podstawowa znajomość mechaniki. Mile widziane doświadczenie ok.6 miesięcy.Naprawa pojazdów
Lobo HR
Gdańsk
Lobo HR jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim klientom najlepszych pracowników. Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.Dla naszego klienta poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: Sztauer/Brygadzista Do Twoich zadań należeć będą:Prace związane z załadunkiem i wyładunkiem wodnych i lądowych środków transportu. Czego od Ciebie oczekujemy?Dyspozycyjności do pracy na trzy zmiany, dobrego stanu zdrowia oraz umiejętności pracy w zespole. Mile widziane wykształcenie kierunkowe i uprawnienia. Co możemy Ci zaoferować?Stabilne zatrudnienie z możliwością nauki i rozwoju.