Praca Operations Analyst Polska: 4 ofert pracy

Devire
Kraków, malopolskie, Polska
Cloud IT Engineer / Operations (Linux)Miejsce pracy / Location KrakówNasz Klient zapewnia / Our Client offersCurrently, for our Client – ...
zooplus Polska Sp. z o.o.
Kraków, małopolskie
Number 1 in Europe!zooplus AG was founded in Munich in 1999 and today it is Europe’s leading online retailer of pet supplies. The sales ...
Alpha Technologies
Wrocław, Polska
Main responsibilities: Participation in the application delivery for trade and order monitoring purpose by defining and/or configuring analytical models. ...
15000 - 20000
DEVIRE
Kraków, małopolskie, Poland
Currently, for our Client – a leading insurance company - we are looking for an candidate for the position of: Cloud IT Engineer / Operations ...
Utworzyliśmy listę ofert pracy według kategorii "Administracja Biurowa", które mogą pasować do Twoich wymagań
Pelion S.A.
Łódź, łódzkie
Jakie są nasze oczekiwania względem kandydatów? Oto i one:minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowiskuwykształcenie wyższe, mile widziane w kierunkach humanistyczno-społecznychznajomość oraz czynne posługiwanie się językiem angielskim na poziomie minimum B2biegła obsługa pakietu MS Officepraktyczna znajomość zasad etykiety biznesowej i savoir-vivreswobodne poruszanie się w tematyce public relationsczynne prawo jazdy kat. B…bo to, że jesteś osobą Sumienną, Dyspozycyjną, Kreatywną oraz Umiejącą ze spokojem planować i organizować swoją pracę, w tle szybko upływającego czasu wpisane jest w Twoją naturę oraz specyfikę pracy w roli Asystenta. Ale to już wiesz!Jako Asystent będziesz wspierał Zarząd w:koordynacji współpracy wewnętrznej w firmiezarządzaniu kalendarzemprzygotowywaniu i dystrybucji materiałów na spotkania biznesowekoordynacji i obsłudze spotkań biznesowych oraz podróży służbowychobsłudze dokumentacji oraz procesów administracyjnychOtrzymasz od Nas:Pracę w gronie nietuzinkowych ekspertów, o których możesz przeczytać w mediachMożliwość poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacjiUmowę o pracę na pełen etatPakiet benefitów pozwalający zachować ważną dla Nas równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym, a w nim m.in.:Strefę Relaksu, w której otrzymasz darmowy masaż oraz będziesz mieć możliwość w ciszy pobujać w obłokachProgram PULS - prywatna opieka medyczna - www.programpuls.plDofinansowana karta sportowaBezpłatne akcje profilaktyczne dla Twojego zdrowiaUbezpieczenie lekowe (80% dofinansowania do leków na receptę) za złotówkęProgram Wyprawki dla dzieci (szkolna, noworodkowa)Bilety do kina, do teatru, na koncertyMożliwość dołączenia do sportowej Drużyny BSS  
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie, Polska
Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:sekretarzMinisterstwo Środowiska Wawelska 52/54 00-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie sekretariatu Departamentu, w tym przyjmowanie, ewidencjonowanie i wysyłanie korespondencji w wersji papierowej i systemie komputerowym, rozdzielanie zadekretowanej korespondencji, a także obsługa poczty elektronicznej sekretariatuProwadzenie obsługi telefonicznej Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu, a także udzielanie telefonicznie lub bezpośrednio podstawowych informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Sporządzanie i prowadzenie listy obecności, książki ewidencji wyjść służbowych i prywatnych, ewidencji delegacji służbowych i planu urlopów pracowników Departamentu Wspieranie pracy Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, w tym prowadzenie kalendarza ich zajęć, oraz pracowników Departamentu w zakresie realizacji zadań, w szczególności realizowanie spraw związanych z obsługą rządowego procesu legislacyjnego na stronie internetowej Rządowego Centrum LegislacjiRealizowanie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Departamentu w materiały biurowe i przydziały socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji miejskiej, w tym prowadzenie ewidencji wydanych biletówProwadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Departamentu oraz przygotowywanie związanych z tym raportów rocznychNadzorowanie przestrzegania w Departamencie instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywanie i przekazywanie akt spraw sekretariatu do archiwum Ministerstwa Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchemInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji: 1. weryfikacja formalna 2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych3. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego oraz zadaniem praktycznym typu case studyWeryfikacja wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptowane są jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem). Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu. Dokumenty wymienione w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych. Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska • umowa o pracę• dodatek stażowy od 5% do 20%• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)• elastyczny czas pracy• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych) • pakiet świadczeń socjalnych • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)• dogodna lokalizacja • stojaki na rowery, blisko położona stacja VeturiloInformacje dodatkowe • Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). • Ministerstwo Środowiska jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/) • Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426 ZAPRASZAMY! Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy6 miesięcy doświadczenia zawodowegona stanowisku sekretarskim lub administracyjno-biurowympozostałe wymagania niezbędne:Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na wydanie upoważnienia na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnychZnajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychKomunikacjaWspółpracaOrientacja na klienta/interesantaOrganizacja pracy i orientacja na osiąganie celówPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjny (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnieW przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomuKopie dokumentów potwierdzających 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarskim lub administracyjno-biurowym (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polskiKopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na wydanie upoważnienia na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnychWzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-07-31Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
DSV
mazowieckie, Warszawa
Przyjmowanie, rejestracja oraz obsługa mailowych i telefonicznych zapytań dotyczących przede wszystkim rozrachunków z Dostawcami. Analiza i ewidencja zestawień/rozliczeń od Dostawców. Pozyskiwanie oraz przekazywanie kopii faktur Klientom. Współpraca z działami finansowymi w Polsce oraz w innych krajach Europejskich w ramach Shared Service Centre. bardzo dobrze znasz język angielski, bardzo dobrze znasz język niemiecki, posiadasz pierwsze doświadczenie w pracy w Dziale Finansowym/Obsługi Klienta, znasz pakiet MS Office, umiejętność pracy w zespole, dokładność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność nadawania priorytetów – to Twoje cechy. Umowa o pracę bez okresu próbnego. Benefity m.in. prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenia, dodatki okolicznościowe. Bezpłatne lekcje Business English i realne możliwości wykorzystywania tego języka w codziennej pracy. Możliwość rozwoju w wybranym kierunku dzięki m.in. ścieżkom rozwoju, szkoleniom, projektom cross-funkcyjnym, awansom i promocjom międzydziałowym. Kompleksowy program wdrożeniowy dostosowany do specyfiki działu oraz stanowiska. Przyjazne warunki pracy, work-life-balance. Wysoka kultura organizacyjna (akcje charytatywne, konkursy, spotkania i eventy integracyjne, sekcje sportowe). Nowoczesne biuro na Mokotowie, a w nim m.in. ergonomiczne miejsca pracy, owocowe dni i szeroki wybór napojów. Pakiet powitalny (niespodzianka).
Hays
Gdynia, pomorskie
On behalf of our Client, internationally recognized BSC Company in Tricity, we are currently looking for the Candidate who will hold the position of Office Manager. The person holding this position will perform highly responsible and professional secretarial and administrative services as well as help with creating, developing and implementing policies and administrative practices for organization, including GDPR implementation in admin department. Moreover, this person will perform support office space management, cooperate with vendors and internal sourcing department and plan site activities and team events. To be successful in this role you need to have at least 3 years of experience in office administration or functional business experience, as well as speak English fluently. Moreover, the candidate should have the ability to work in a highly complex ambiguous environment as well as to multitask and meet changing deadlines. Advanced level experience in MS Office: Outlook, Word, Project, Excel, PowerPoint, SharePoint is required. Our Client offers friendly and international working environment, attractive financial and work conditions, as well as full training and interesting benefit package.
Modern Logistics Spółka Jawna
Czechowice-Dziedzice
Miejsce pracy Czechowice-DziedziceZadania :- Przygotowanie wycen i ofert handlowych- Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami- Telefoniczny kontakt z kontrahentami i klientami- Wsparcie zespołu handlowego w sprzedaży usług;- Telefoniczny i mailowy kontakt z klientami- Współpraca z działami operacyjnymiOczekujemy :- Doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta- Mile widziane doświadczenie w Transporcie- Energia i otwartość na współpracę z klientem- Bardzo dobra organizacja pracy- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutemProponujemy :- Umowę o pracę- Premia zadaniowa- Interesującą pracę w młodym i dynamicznym zespole- Stałe godziny pracyProsimy o przesłanie CV na maila :biuro@modernlogistics.pl
Legnica, dolnośląskie
Menedżer działu KasTWOJE ZADANIA:zapewniasz komfort zakupów i obsługę klienta na wysokim poziomieproponujesz nowe rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby klientów,zarządzasz podległym działem i odpowiadasz za jego wyniki,rozwijasz swój zespół i budujesz przyjazną atmosferę.DOCENIAMY CIĘ, ZA TO, ŻE:masz zmysł handlowy i zawsze patrzysz "okiem" klienta,chętnie podejmujesz inicjatywę, działasz odpowiedzialnie i samodzielnie,świetnie planujesz i organizujesz swoją pracę,potrafisz budować i rozwijać ekipę,bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.MAMY DLA CIEBIE:samodzielne stanowisko i stabilne warunki zatrudnienia,ścieżkę kariery, którą możesz samodzielnie kształtować,szkolenia zawodowe i specjalistyczne,zniżkę na zakupy w Carrefour od pierwszego dnia pracy,wsparcie, jakiego potrzebujesz: prywatną opiekę medyczną (pakiet badań i konsultacji finansowany przez pracodawcę), ubezpieczenia na życie, wyprawki dla dzieci, bony świąteczne, kartę MultiSport, świadczenia socjalne, konkursy motywacyjne,pracę w firmie działającej w Polsce niemal 20 lat.Miejsca pracy:Legnica, Piłsudskiego 84
AECOM
Poland, Dolnośląskie
Business Line Transportation Position Title Designer Assistant - Asystent Projektanta Poland - Dolnośląskie Wroclaw Job Summary AECOM is seeking to hire an Designer Assistant (location: Wroclaw office - Poland). Designer Assistant is responsible for alignment design of road horizontal alignments, vertical profiles and super elevation. Along with experience in roads/highway alignment modelling software Inroads or Civil. Job Duties : Creating layout/design of at-grade urban junctions taking into account traffic flows, turning movement s, storage requirements. Design urban/rural freeway/expressways, grade-separated interchanges, exit and entrance ramps, and familiarity with various types of merges/diverges. Use terrain modelling and volume calculation from models, especially for road/site formation earthworks and pavement volumes using Inroads or Civil, preparation of estimates, and Bill of Quantities preparation for road works. Specific Skills Required : Examples could include: Communicative level of English Requirements for driving licenses Minimum Requirements A minimum of 0-2 years of experience Preferred Qualifications Bachelor’s Degree in Engineering (Civil) What We Offer AECOM is a place where you can put your innovative thinking and business skills into high gear and work alongside other highly intelligent and motivated people. It's a place where you can apply your skills to some of the world's most challenging, interesting, and meaningful projects worldwide. It's a place that values the diversity of our areas of practice and our people. It's what makes AECOM a great place to work and grow. AECOM is an Equal Opportunity Employer. NOTICE TO THIRD PARTY AGENCIES: Please note that AECOM does not accept unsolicited resumes from recruiters or employment agencies. In the absence of a signed Recruitment Fee Agreement, AECOM will not consider or agree to payment of any referral compensation or recruiter fee. In the event a recruiter or agency submits a resume or candidate without a previously signed agreement, AECOM explicitly reserves the right to pursue and hire those candidate(s) without any financial obligation to the recruiter or agency. Any unsolicited resumes, including those submitted to hiring managers, are deemed to be the property of AECOM. Job Category Engineering - Transportation Business Group Design and Consulting Services Group (DCS) Country Poland Position Status Temporary Requisition/Vacancy No. 190716BR Qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation, gender identity, disability or protected veteran status.