Praca Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Polska : 11 ofert pracy

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ...
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. ...
Opis zadań na stanowisku: przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy przyłączeniowej oraz współpraca w zakresie weryfikacji ...
Opis zadań na stanowisku: organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracą podległej komórki organizacyjnej, w tym m.in. za: ...
Opis zadań na stanowisku: realizowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane, ...
Opis zadań na stanowisku: organizacja i nadzór pracy monterów realizujących zadania na sieciach i instalacjach gazowych, w tym ...
Opis zadań na stanowisku: prace związane z budową i przebudową sieci ...
Opis zadań na stanowisku: realizowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane, w tym również ...
Opis zadań na stanowisku: montaż i demontaż urządzeń pomiarowych i telemetrii, udział w odbiorach technicznych stacji ...
Opis zadań na stanowisku:  wsparcie realizacji  zadań związanych z użytkowaniem infrastruktury gazowej, realizacja zadań  ...
Opis zadań na stanowisku:  przyjmowanie i pomoc w weryfikacji wniosków o zawarcie umowy przyłączeniowej, w tym pomoc w ...