Praca Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Polska : 45 ofert pracy

Opis zadań na stanowisku: realizacja wytycznych wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w ...
Opis zadań na stanowisku: organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracą podległej komórki organizacyjnej, w tym m.in. za: ...
Opis zadań na stanowisku: organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracą podległej komórki organizacyjnej, w tym m.in. za: ...
Opis zadań na stanowisku: wykonywanie prac eksploatacyjnych na instalacjach i sieciach gazowych, udział w wykonywaniu ...
Opis zadań na stanowisku: W zakresie pomiarów: pomoc w opiniowaniu zmiany mocy umownych odbiorców paliwa gazowego, pod ...
Opis zadań na stanowisku: Organizowanie i kierowanie pracy podległej komórki organizacyjnej, w tym odpowiedzialność m.in. za:  ...
Opis zadań na stanowisku: realizowanie zasad, procedur i standardów z zakresu świadczenia i rozliczania usługi dystrybucyjnej ...
Opis zadań na stanowisku: realizowanie założeń i procedur w zakresie gospodarowania obiektami kubaturowymi, ...
Opis zadań na stanowisku: wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieci, w tym gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych – zgodnie z ...
Opis zadań na stanowisku: wycena aktywów i pasywów finansowych oraz wyjaśnianie rozbieżności w tym zakresie, ...
Opis zadań na stanowisku: realizowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane, w tym również ...
Opis zadań na stanowisku: wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieciach gazowych, w tym prac gazoniebezpiecznych i ...
Opis zadań na stanowisku: organizacja i nadzór pracy monterów realizujących zadania na sieciach i instalacjach gazowych, w tym ...
Opis zadań na stanowisku: zapoznaje się z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce i śledzi zmiany w regulacjach ...
Opis zadań na stanowisku: wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieci i instalacjach gazowych w tym prac gazoniebezpieczne i ...
Opis zadań na stanowisku: prace związane z budową i przebudową sieci ...
Opis zadań na stanowisku: wspieranie innych pracowników przy realizacji zadań związanych z użytkowaniem infrastruktury ...
Opis zadań na stanowisku: dystrybuowanie decyzji organów Spółki oraz Dyrekcji w Zakładzie Gazowniczym, uczestnictwo w ...