Polityka prywatności

RULLA przetwarza wszystkie informacje zebrane od użytkowników w odpowiedzialny i przemyślany sposób.

Ponieważ użytkownicy pracują z usługami RULLA, ostatni gromadzi następujące informacje o nich:

1. Informacje przekazane bezpośrednio, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza na stronie internetowej RULLA. Zazwyczaj to są dane osobowe, w tym: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail i tak dalej.

RULLA przechowuje te informacje tylko po potwierdzeniu złożenia, klikając odpowiedni przycisk.

Te informacje są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług RULLA (np. w celu wysyłania powiadomień o nowych ofertach na adres e-mail) i tylko za zgodą użytkownika. RULLA może również przekazywać te informacje osobom trzecim (w tym operatorów zewnętrznych stron i / lub witryn sieci społecznościowych), aby pokazać docelową reklamę oraz inne treści, które zostały skonfigurowane dla użytkownika.

RULLA zawsze śledzi za tym, aby mieliście Państwo możliwość zrezygnować z tych usług, a także edytować lub usunąć swoje dane osobowe, podane podczas korzystania z tych usług.

Wszelkie informacje przekazane przez Państwo do RULLA, mogą być podzielone lub przekazane dowolnemu podmiotowi powiązanemu z RULLA (w tym znajdującego się poza UE), niezależnie od tego, gdzie się znajduje, w celu świadczenia usług i ulepszenia serwisu. Korzystając z portalu, użytkownik zgadza się na przesyłanie i przyjmuje do wiadomości, że świadczone usługi i funkcjonalności strony internetowej nie mogą być dostarczone bez takiego transferu. Jeśli nie chcecie Państwo, aby wasze informacje były przekazywane w ten sposób, nie powinniście korzystać z tego portalu.

Możemy wykorzystać inne firmy, w tym filie i spółki osób trzecich, do wykonywania usług w związku z naszą działalnością, a także w celu ulepszenia portalu oraz innych naszych produktów i usług. Te osoby trzecie mogą obejmować (ale nie są ograniczone do), dostawców usług i dostarczycieli.

W trakcie świadczenia tych usług firmy mogą mieć dostęp do danych osobowych, a dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów. Te firmy na podstawie umowy mają zobowiązanie do przetwarzania takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Należy również pamiętać, że możemy korzystać z usług dostawców usług chmurowych innych firm, które zapewniają hosting, przechowywanie danych oraz inne usługi zgodnie ze standardowymi warunkami, które mogą nie podlegać obowiązkowi rejestracji, dostawcy usług poinformowali nas osobiście lub publicznie, że stosują środki bezpieczeństwa, które uważają odpowiednimi do ochrony informacji w ramach ich systemu lub mają ogólną reputację w stosowaniu takich środków. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego wykorzystywania przez te firmy jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych.

2. Pliki cookie to pliki, które zawierają niewielką ilość danych przesyłanych przez hosta internetowego do przeglądarki internetowej, a następnie są przechowywane na dysku twardym komputera.

W większości przypadków pliki te są używane przez RULLA do identyfikacji użytkownika podczas następnych odwiedzin RULLA, ułatwiając nawigację po interfejsie i stronie.

W innych przypadkach RULLA zapisuje w plikach cookie anonimowe informacje pomocnicze, które w żaden sposób nie są związane z tożsamością użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie zakazać przeglądarce internetowej możliwość akceptowania plików cookie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych usług RULLA.

3. Logi. Za każdym razem, gdy odwiedzający korzysta z usług RULLA, nasze serwery zapisują informacje o tym użyciu dla rejestracji plików. Te dzienniki mogą również zawierać takie rodzaje informacji, jak: adres IP komputera, tekst, a także czas i datę zapytania, typ przeglądarki i tak dalej.

Informacja z tych logów jest używana tylko do celów statystycznych do ulepszenia i utrzymywania usług RULLA.

Strony RULLA mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które, z kolei, mogą zbierać informację na własną rękę, zapisywać własne pliki cookie i tak dalej. Nie kontrolujemy tych stron ani ich polityki prywatności.

RULLA używa informacji, które podajecie Państwo tylko do celów opisanych powyżej. Wykorzystanie tych informacji do jakichkolwiek innych celów jest możliwe tylko za Państwa zgodą, która zostanie wyraźnie uzyskana za pośrednictwem waszego adresu e-mail lub wiadomości.

RULLA podejmuje wszelkie środki, które znajdują się pod jego kontrolą, i odpowiada współczesnym standardom ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Wewnątrz firmy dostęp do danych osobowych użytkowników jest dostępny tylko tym pracownikom, którzy potrzebują ulepszyć nasze usługi. RULLA gwarantuje, że wszyscy pracownicy są związani umowami o zachowaniu poufności i będą karani w przypadku naruszenia tych zobowiązań.

Zmiany mogą być wprowadzone w niniejszej polityce. Jeśli takie zmiany wprowadzono, RULLA publikuje zmienioną wersję polityki na tej samej stronie.

Jeśli nowa wersja polityki ogranicza Państwa prawa, wynikające z tej polityki, RULLA zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach.

RULLA stale monitoruje przestrzeganie zasad, opisanych w niniejszej polityce.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące tej polityki lub szczegół jej realizacji, możecie skontaktować się z nami poprzez formularz na naszej stronie internetowej lub pod adresem: support@rulla.com